ALGORITMY  A  PROGRAMOVANIE  V PASCALE

nielen pre maturantov z predmetu informatika

 

Ako používať túto učebnicu

spat 

 

1.

Lexikálne jednotky jazyka Pascal

2.

Prostredie programu Borland Pascal

3.

Výpis textu na obrazovku, farby

4.

Náhodné hodnoty, pojem funkcie a procedúry

5.

Premenná, výraz, priradenie, vstup údajov

6.

Údajové typy pre celé čísla a operácie nad nimi

7.

Údajové typy pre racionálne čísla a operácie nad nimi

8.

Konštanty a ich využitie

9.

Logické hodnoty a operácie s nimi

10.

Relačné operácie

11.

Zložené logické výrazy

12.

Údajový typ pre znak - tabuľka ASCII kódu

13.

Ordinárne údajové typy a operácie nad nimi

14.

Ladenie programu - nástroje na ladenie

15.

Sekvencia príkazov

16.

Príkazy vetvenia

17.

Príkazy cyklu

18.

Cyklus v cykle

19.

Tvorba efektívnych algoritmov

20.

Tvorba grafických programov

21.

Procedúry

22.

Funkcie

23.

Rekurzia

24.

Jednorozmerné pole - načítanie a výpis údajov

25.

Textový súbor

26.

Jednorozmerné pole – vyhľadávanie

27.

Jednorozmerné pole – triedenie

28.

Reťazce znakov

29.

Opakovanie – Pascal v kocke

30.

Úlohy

31.

Úlohy pre náročnejších

spat